Klachten

U heeft een klacht, wat nu?

Het kan zijn dat een behandeling niet naar tevredenheid is verlopen of dat u langer klachten houdt dan u had verwacht. Bespreek dit dan eerst met ons!

Wij zullen tijd en aandacht aan uw klacht besteden en trachten er samen met u uit te komen.

Lukt dat niet dan kunt u via de NMT meer te weten komen over bemiddeling of het indienen van een formele klacht.

Klachtenregeling NMT klik hier