Voor volwassenen

Volwassenen en hun gebit…

Het complete, blijvende gebit bestaat uit 32 tanden, om al uw tanden in optimale conditie te houden is mondverzorging van essentieel belang. Als u uw mond goed verzorgt, blijven uw tanden en kiezen immers langer gezond.

Hieronder volgen enkele tips voor een goede mondverzorging:

Poets na elke maaltijd minimaal twee minuten en houd de ruimte tussen tanden en kiezen goed schoon met flosdraad, tandenstokers en/of ragertjes om zo de kans op tandvleesontsteking te minimaliseren.
Gebruik een zachte tandenborstel, bij voorkeur een elektrische, en oefen niet teveel kracht uit tijdens het poetsen. Verkeerd poetsen of poetsen met een te harde tandenborstel kan het glazuur afslijten.
Poets de tanden pas na een uur na het eten of drinken (’s ochtends voor het ontbijt). Direct na het eten of drinken is het tandglazuur namelijk zacht, waardoor het gemakkelijker afslijt.
Neutraliseer het milieu in de mond door na zure voedingsmiddelen (zoals vruchtensappen) de mond te spoelen met water.
Bezoek regelmatig uw tandarts en/of mondhygiëniste voor controle en advies over de juiste gebitsverzorging. Wij kunnen ook informatie geven hoe vervelende gebitsproblemen zoals cariës (gebitsbeschadiging), tanderosie en gevoelige tandhalzen voorkomen kunnen worden.

Behandelingen voor volwassenen

Cariës (gaatjes)
Afslijpen van de tand of kies.

Wordt een kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel van de kies weggeslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of slechts zeer weinig van de tand of kies te worden weggeslepen. Bij de plaktechniek voor composiet wordt de tand of kies eerst met een zuur voorbehandeld, waarna een hechtlaag wordt aangebracht. Door belichting wordt deze hechtlaag hard.

Vullen

Het vulmateriaal wordt meestal in een aantal lagen op de tand of kies aangebracht. De witte vulling van composiet komt op de hechtlaag. Vervolgens wordt composiet door belichting hard gemaakt. Afwerken tot slot wordt het oppervlak van de vulling bij composiet gepolijst.
Cosmetische tandverzorging
Cosmetische en esthetische tandheelkunde

Naast de functie van ons gebit is zeker in onze moderne tijd het uiterlijk van ons gebit steeds belangrijker.

In onze praktijk bieden wij alle moderne technieken aan om in overleg
met U uw gebit te verfraaien. Tot deze technieken behoren o.a. het bleken van tanden
(bij u thuis of in onze praktijk), tandstand correctie d.m.v. eenvoudig orthodontie, verbetering van esthetiek d.m.v. facings ( schildjes) van composiet of porcelein.

Indien noodzakelijk worden deze correcties voorbereid en met u besproken aan de hand van lichtfoto’s en of gebitsmodellen.

Wij zijn graag bereid de mogelijkheden voor esthetische verbetering van
uw gebit te bespreken.

Frameprothese
Wat is een frameprothese?

Een frameprothese is een metalen constructie met daarop tandvleeskleurige kunsthars, waarin tanden en/of kiezen zijn verankerd. Het dient ter vervanging van tanden en/of kiezen die in het verleden zijn getrokken. De frameprothese steunt deels op bestaande tanden en kiezen en rust deels op het mondslijmvlies. Aan een frameprothese zitten een soort haakjes (klammers of ankers), die om een aantal tanden of kiezen worden geklemd. Ook kan het met een soort slotje bevestigd zijn aan bestaande tanden en kiezen (met kronen).
Hoe verloopt de behandeling?

Om een frame te kunnen maken, moeten er eerst afdrukken van de kaken gemaakt worden. Dit gebeurt met een zogenaamde lepel, die gevuld wordt met een materiaal dat eerst redelijk vloeibaar is, maar dat in de mond langzaam hard wordt. In het tandtechnisch laboratorium worden er vervolgens modellen van gemaakt, door de afdrukken met gips te vullen. Er is nu een kopie van de kaken ontstaan, waarop het frame gemaakt kan worden. Soms is het nodig om een tweede afdruk te maken in een individuele lepel, waardoor de afdruk nog nauwkeuriger wordt.

Verder is het nodig om de kleur van de nieuwe tanden en/of kiezen te bepalen. Dit geschiedt met een kleurenstaal met kleuren variërend van wit tot geel tot grijs. Als u niet zo veel tanden en kiezen in de mond heeft, moet u ook nog vaak een extra keer komen om de hoogte van de tanden en kiezen in het plaatje te kunnen bepalen.


Download hier de PDF folder
Ontstoken tandvlees
Overkappings prothese
Wat is een klikprothese?

Wanneer er een aantal tanden of kiezen ontbreken, of alle tanden en kiezen ontbreken, wordt tegenwoordig steeds vaker gekozen voor een perfect esthetische oplossing: de klikprothese.

Een klikprothese wordt ook wel een overkappingsprothese of klikgebit genoemd. Afhankelijk van het aantal ontbrekende tanden of kiezen, kan worden gekozen voor een gedeeltelijke of volledige klikprothese. Een klikprothese wordt geplaatst op 2 of meerdere implantaten. Deze tandprothese kan zowel in de onderkaak als in de bovenkaak worden geplaatst.

De voordelen van een klikprothese

Een klikprothese heeft ten opzichte van een traditioneel kunstgebit een betere kauwfunctie, ziet er natuurlijk uit, is esthetisch zeer aantrekkelijk en uw klikprothese voelt aan alsof het uw natuurlijke tanden zijn. Een klikprothese zit volledig vast op zijn plaats en kan niet verschuiven of uitvallen.

Een groot voordeel van een klikprothese is dat door de implantaten het slinken van de kaak wordt gestopt. Bij een kunstgebit kan het slinken van het bot op den duur leiden tot verschijnselen als een ingevallen mond en hangende mondhoeken. In tegenstelling tot een kunstgebit, blijft bij een klikprothese de natuurlijke vorm van uw gezicht behouden.

De klikprothese kan worden gereinigd door deze los te maken van de implantaten. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor de klikprothese, omdat deze prijsgunstig is, zeer estetisch is en de smaakbeleving nauwelijks wordt aangetast.


Download hier de PDF folder
Prothese

Als de restauratieve tandheelkunde te kort geschoten is en er een aantal tanden of kiezen sterk zijn aangetast of erger nog, geheel missen of verloren zijn gegaan, dan bestaan er verschillende mogelijkheden om verloren gegaan weefsel te herstellen of vervangen. Een methode daarvoor is de gebitsprothese. Er bestaan twee soorten prothesen: de volledige gebitsprothese (kunstgebit) en de gedeeltelijke gebitsprothese. Bij de gedeeltelijke gebitsprothese kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen een prothese waarvan de basis uit kunsthars bestaat (een plaatje) en een prothese waarvan de basis uit metaal bestaat (een frame).

Een nadeel van een partiele kunstharsprothese (plaatje) is dat het vaak op de rand van het tandvlees van de natuurlijke tanden en kiezen drukt. Daardoor wordt het tandvlees naar beneden gedrukt en het tandvlees terugtrekt. De natuurlijke tanden en kiezen hebben daardoor vaak te lijden aan een plaatje. Een ander nadeel van een plaatje is dat het, net zoals een kunstgebit, drukt op de kaak waardoor de kaak in de loop van de tijd zal slinken. Een voordeel is dat het esthetisch beter is, omdat je dan geen metalen haakjes ziet, zoals bij een frame.
Een alternatief voor het plaatje is een frameprothese oftewel een frame. Bij een frame is de kunsthars plaat vervangen door een metalen plaat die een geheel vormt met de haakjes die om en op de natuurlijke tanden en kiezen vast komen te zitten. Doordat de plaat van metaal is gemaakt, is deze sterker dan een plaatje. Doordat een frame sterker is dan een plaatje, kan het dunner en kleiner worden uitgevoerd. Daardoor is het vaak mogelijk om, in tegenstelling tot een plaatje, niet het hele gehemelte te bedekken met de plaat. Dat is comfortabeler en bovendien geeft het minder verlies van smaak en gevoel dan bij een plaatje. Omdat de haakjes een geheel vormen met de metalen plaat, passen zij beter om en op de tanden en kiezen waardoor het frame meer houvast biedt dan een plaatje. Bovendien is het zo dat, omdat de haakjes ook op de kauwvlakken van de tanden en kiezen rusten, de kauwkrachten daarop worden overgebracht, en niet op de kaak. De kaak zal daardoor veel minder slinken dan bij een plaatje.

De spraak kan in het begin gestoord zijn. Het is net alsof men een volle mond spreekt. Dat gaat meestal over na verloop van enkele dagen. Een nieuw kunstgebit kan in het begin soms pijnlijk zijn. Door onvolkomenheden in de pasvorm kan de harde kunsthars op sommige plaatsen teveel op het zachte slijmvlies drukken en dat beschadigen. Er ontstaan dan zogenaamde drukplaatsen op het slijmvlies die erg pijnlijk kunnen zijn. Het is dan verstandig contact op te nemen met de tandarts, die kan dan de drukplekken wegslijpen. Ga in ieder geval nooit zelf schuren of vijlen aan het kunstgebit. Wij raden af om bij klachten aan het nieuwe kunstgebit het oude kunstgebit weer te gaan dragen omdat dan nooit gewenning aan het nieuwe gebit zal optreden.

Werkwijze
Het vervaardigen van een prothese is een complexe samenwerking tussen patiënt, tandarts en tandtechnicus. De behandeling binnen onze praktijk bestaat uit een zestal afspraken.
1. Tijdens de eerste afspraak worden afdrukken gemaakt in een snelhardende pasta. Deze afspraak duurt ongeveer 20 minuten onafhankelijk of er zowel voor de onder- als de bovenkaak gemaakt moet worden. Van deze afdrukken worden er dan individuele lepels gemaakt, die beter in de mond passen.
2. Met de individuele lepels worden er opnieuw afdrukken genomen. Deze afdrukken noemen wij de individuele afdrukken. Hiervan worden er beetlepels gemaakt om de beet te gaan bepalen.
3. De verticale relatie tussen de onder- en bovenkaak wordt zodanig gemeten zodat u
een normale beet heeft. Tijdens deze afspraken wordt ook de kleur van de tanden en kiezen bepaald.
4. Nu wordt alle informatie omgezet in een wassen opstelling. Zo kan er dus alvast bekeken worden of de kleur, vorm, stand van de standen en de beet goed zijn. Kleine aanpassingen
kunnen daar nog op worden aangebracht. Als patiënt en tandarts tevreden zijn, kan de definitieve prothese vervaardigd worden.
5. De prothese is klaar en kan geplaatst worden.
6. Nu begint de nazorgfase. In deze fase kan de tandarts drukplekken voor u weghalen. U hebt tot twee maanden na het plaatsen van de nieuwe prothese recht op nazorg.

Vragen:
Hoe blijft een kunstgebit op zijn plaats zitten?
De plaat van het kunstgebit ligt op de kaak. Hoe hoger en dikker de kaak is, hoe groter het houvast van het kunstgebit zal zijn. Daarnaast zit er tussen de plaat van het kunstgebit en de kaak een laagje speeksel waardoor het kunstgebit zich vastzuigt aan de kaak. Hoe beter de plaat van het kunstgebit past op de kaak, hoe beter de zuigwerking, en daardoor het houvast van het kunstgebit zal zijn. Een volledige prothese in de onderkaak kan van zijn plaats worden geduwd door de beweeglijke tong. BIj een heel erg geslonken kaak kan de tandarts overwegen over te gaan op een implantaatgedragen volledige gebitsprothese. (Voor meer info zie "behandeling implantaten")

Hoe wen ik aan een kunstgebit?
Het eerste kunstgebit vraagt de nodige gewenning. Dat geldt ook als het oude kunstgebit wordt vervangen door een nieuw kunstgebit. Vooral het eten en het praten gaan in het begin wat anders dan men gewend was. In het begin eet men wat ongemakkelijk en voorzichtig maar men merkt al snel wat wel en niet gedaan kan worden met het kunstgebit. Het is verstandig om in het begin vooral zacht en vloeibaar voedsel te nemen. Na enkele dagen probeert men wat steviger voedsel te eten. Na een aantal weken gaat men ook de wat lastigere voedselsoorten zoals een appel of vlees eten. Met een kunstgebit kan men beter geen grote stukken voedsel afbijten omdat daardoor het kunstgebit los kan laten.

Wat zijn de kosten van een prothese of plaatje?
Vaak krijgt u een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze behandeling. Het is verstandig hierover contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Mijn prothese is stuk, wat nu?
Het gebeurt zelden, maar het zou kunnen dat de prothese stuk gaat. Er breekt een stukje van af of een tandje laat los. Als dit gebeurt kunt u de prothese ter reparatie naar de praktijk brengen. In de meeste gevallen lukt het om de prothese tegen het eind van de middag gerepareerd terug te krijgen als de beschadigde prothese voor 9.30 wordt gebracht.


Download hier de PDF folder
Wortelkanaalbehandeling

Onderstaand vindt u interessante informatiefolders voor en over kinderen!


Bekijk de informatiefolders door erop te klikken.