Voor kinderen

Kinderen en hun gebit…

Het complete, blijvende gebit bestaat uit 32 tanden, voordat deze tanden er allemaal zijn heeft een kind eerst een hele cyclus af te leggen.

Het begint allemaal met het melkgebit, wist u dat het complete melkgebit bestaat uit maar 20 tanden? En dat een baby na ongeveer 6 tot 9 maanden het eerste tandje gaat krijgen?

Vanaf dat moment al begint de verzorging voor het gebit.

Kinderen

Duimen of vingerzuigen
Voor veel kinderen is dit een dagelijkse en nachtelijke bezigheid. De behoefte om op duim of andere vingers te zuigen komt voort uit de zuigbehoefte in het eerste levensjaar.

De fopspeen
Bij een sterke zuigbehoefte kan gebruik worden gemaakt van een fopspeen, dit kan het duimen voorkomen. Na het eerste jaar moet het gebruik van de fopspeen echter worden afgeleerd. Begin hiermee overdag. Blijft uw kind langdurig op een fopspeen zuigen, dan kunt u ook de tips voor het afleren van duimen gebruiken.

Gevolgen van duimzuigen
Het duimen vinden we vaak vertederend en daardoor wordt er ook niet altijd aandacht aan geschonken. Als het echter een ge­woonte is geworden, kan het de volgende problemen veroorzaken:
· verkeerde tonghouding. Dit kan een verkeerd slikgedrag tot gevolg hebben (met de tong tussen de tanden geperst)
· scheef staan van de tanden en vervor­ming van de kaak
· mondademen (ademen door de mond in plaats van door de neus).
Hierdoor kunnen vervelende klachten ontstaan, zoals verkoudheid, keel- en oorontste­king, slechthorendheid en tandbederf
· afname aandacht en concentratie
· afwijkende spraak (slissen)

Afleren van het duimen
Vanaf het vierde jaar is het kind in staat om actief mee te werken en samen met u het duimen af te leren. Het is belangrijk om samen met uw kind aan de slag te gaan. Dit doet u door uit te leggen wat de gevol­gen van duimen kunnen zijn. Voor veel kinderen is het niet fijn om in één keer te moeten stoppen met duimen.
Spreek samen een situatie per dag af waarbij uw kind niet gaat duimen (bv. tijdens het t.v. ­kijken) Breid hierna de situaties en de tijds­duur uit. Geef voor elke gelukte stap een kleine beloning. Stimuleer al gauw het (in)slapen zonder duim, een knuffelbeest mag wel! Als uw kind slaapt, dan de duim uit de mond halen en de lippen sluiten. Het sluiten van de lippen voorkomt ademen door de mond.

Hulpmiddelen
· Door het lakken van de nagels met een felle kleur nagellak kan uw kind herinnerd worden aan het besluit om het duimen af te leren.
· Maak duim- of vingerpoppetjes van restjes stof. Wanneer kinderen deze dragen, kunnen ze niet duimen. Deze kunnen ook 's nachts worden ge­bruikt.
· Hang tekeningen, stickers, buttons of duimpoppetjes op die plaatsen in huis waar uw kind vaak duimt. Dit is een geheugensteuntje voor uw kind om niet meer te duimen.
· Plak een pleister op de duim
· Houd het wel en niet duimen bij op een kalender

Tips
· Geef uw kind regelmatig een pluimpje ("goed zo!") als u merkt dat het z'n best doet niet te duimen.
· Belonen heeft meer effect dan straf­fen. Beloon wanneer het kind niet op de duim zuigt.
· Bedenk samen een woord of gebaar dat niemand weet. Als uw kind duimt zegt u het afgesproken woord en uw kind weet waarop gelet moet worden.
· Ook de leerkracht kan hierbij behulp­zaam zijn.
· Duimen vindt vaak plaats op momen­ten als het kind moe is, zich onzeker voelt of zich verveelt. Probeer op zo' n moment samen iets leuks te doen, zoals bijvoorbeeld een spelletje, een puzzel maken, kleuren enzovoort.

Tot slot
Deze informatie geeft slechts enkele aanwijzin­gen om het duimen te verhelpen.
Heeft u vragen of advies nodig of wilt u meer informatie over dit onderwerp, vraag dan bij ons een consult aan.
Mondademen
Ademen doen we de hele dag. Vaak onge­merkt. Toch zouden we er eens vaker bij stil moeten staan. Verkeerd ademen kan allerlei klachten tot gevolg hebben.
Herkent u de signalen?
· Herkent u één of meerdere van onder­staande activiteiten bij uw kind, dan kan er sprake zijn van mondademen.
· Loopt, zit of slaapt uw kind vaak met de mond open?
· Wordt uw kind vaak wakker met een droge keel?
· duimt uw kind?
· Komt tijdens het spreken de tong van uw kind regelmatig tussen de tanden door7
· Kwijlt uw kind vaak of eet hij/zijmet mond open?

Hoe ontstaat mondademen
Mondademen kan ontstaan door een neusverkoudheid. Om lucht te krijgen moet door de mond geademd worden; een gewoonte die soms blijft bestaan.
Wanneer een kind inslaapt met een duim, vinger of fopspeen in de mond, kan het deze tijdens het slapen verliezen. De mond blijft open staan en er wordt verder geademd door de mond.
Bij een vergrote neusamandel of een scheef neustussenschot is de doorgang van de neus beperkt. Er zal eerder door de mond worden geademd.


Waarom is neusademen beter?
Wanneer we door de neus ademhalen wordt de lucht gezuiverd, voorverwarmd en bevochtigd. Dit voorkomt irritatie van de lucht· wegen en vermindert de kans op verkoudheid en keel- en oorontsteking. En de aandacht en concentratie verbeteren.
Bij neusademen zijn de lippen gesloten. Hierdoor worden de mondspieren beter getraind.
Wat kunnen de gevolgen zijn van mondademen ?
· vaak verkouden zijn
· slechthorendheid
· spraak en of taalproblemen
· concentratieproblemen
· "slappe" houding en mondspieren
· afwijkingen van het gebit en de kaakvorm
· minder aandacht en concentratie
· meer irritatite/bloeding van het tandvlees
· meer kans op tandbederf
· verkeerd slikgedrag
· onrustig slapen, snurken

Hoe kunt u helpen het mondademen te voorkomen

· Zorg dat uw kind vanaf de geboorte nor­maal blijft zuigen en slikken en dat het op tijd leert kauwen.
· Dit wordt onder andere bereikt door:
· Het geven van borstvoeding
· Bij gebruik van flesvoeding dient een juiste (= schuin afgeplatte) speen te worden gebruikt.
· Indien uw kind een sterke zuigbehoefte heeft kan kortdurend gebruik worden gemaakt van een fopspeen ( 1-jaar)
· Gebruik een zuigfles tot uiterlijk negen maanden en ga dan over op het drinken uit een beker.
· Maak op tijd de overgang van flesvoe­ding naar vast voedsel (met ongeveer zes maanden).
· Stimuleer het inslapen met de mond dicht. Als u zelf gaat slapen contro­leert u of de mond van uw kind gesloten is, sluit zo nodig de lippen.

Hoe kunt u helpen het mondademen af te leren?

Probeer uw kind uit te leggen waarom het beter is door de neus te ademen in plaats van door de mond.
Stimuleer op vaste tijden uw kind de lippen te sluiten. Om de spieren van de mond te versterken, kunt u uw kind door een rietje laten drinken. Gebruik gewoon water.
Probeer netjes (met de lippen op elkaar) een stukje appel of brood te eten.
Goed spoelen na het tandenpoetsen (lippen op elkaar en met bolle wangen). Is neusademen niet mogelijk raadplaag uw huisarts of huistandarts.

Tot slot
Deze informatie geeft slechts enkele aanwijzin­gen om het mondademen te verhelpen.
Heeft u vragen of advies nodig of wilt u meer informatie over dit onderwerp,
vraag dan bij ons een consult aan.
Melkgebit
De Ontwikkeling van het Melkgebit

Vanaf 6 maanden beginnen de tanden en kiezen van je melkgebit met groeien.

Ze breken door na:

1) melksnijtand (6-9 maanden)

2) melksnijtand (12 maanden)

3) melkhoektand (20 maanden)

4) melkkies (16 maanden)

5) melkkies (12-30 maanden)

Het complete melkgebit bestaat uit 20 tanden.

Wisselen van het Melkgebit

Als je 5 of 6 bent begint je gebit te veranderen. Eerst wisselen je voortanden, daarna volgt de rest. De wortels lossen op, de kronen vallen uit en de blijvende tanden en kiezen komen ervoor in de plaats. Pas wanneer je 12 bent is het wisselen voorbij.

Het Volwassenengebit

De eerste kies van het nieuwe gebit breekt door als je ongeveer 6 jaar bent. Deze kies voegt zich dan achter het melkgebit. Als je zo´n 13 jaar bent, ben je, op één soort kies na, geheel voorzien van een je blijvende gebit. Tussen je 18-de en 21-ste jaar breken dan nog je verstandskiezen door. Dit gebeurt overigens niet bij iedereen.

Het complete, blijvende gebit bestaat uit 32 tanden.

Let op: Als je tand of kies los gaat staan dan is dit een teken dat de wisseling is begonnen. Forceer loszittende tanden tijdens het wisselen nooit, dit kan beschadiging opleveren en is niet nodig want de tand of kies gaat er uiteindelijk vanzelf uit.


Download hier de PDF folder
Beugelbehandeling

Beugel/Orthodontie

Een beugelbehandeling bestaat uit een aantal stappen:

1. Kennismakingsbezoek (er wordt bekeken of een behandeling mogelijk is).

2. Onderzoek (mondonderzoek, röntgenfoto's, afdrukken voor gebitsmodellen en dia's).

3. bespreking het individuele behandelingsplan (na analyse van de onderzoeksgegevens en bedenken van het behandelingsplan).

4. plaatsen van de beugel (met uitleg en instruktie).

5. controle-afspraken (elke 4 tot 8 weken) gedurende 12 tot 24 maanden.

Omdat elke mond uniek is, wordt voor elke patient het behandelingsplan individueel ontworpen. Kosten van een beugelbehandeling Bij het bespreken van het behandelplan ontvangt u een begroting van de totale kosten.

Op dit moment zijn de orthodontistentarieven de goedkoopste in Europa. Als een beugelbehandeling wordt uitgevoerd door een tandarts kan het zijn dat het tarief hoger is dan bij de orthodontist.

Wat vergoedt de verzekering?

In uw verzekeringspolis kunt u nakijken of de beugelbehandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt. Als u er niet uitkomt kunt u bellen met uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon.

Cariës (gaatjes)
Afslijpen van de tand of kies.

Wordt een kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel van de kies weggeslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of slechts zeer weinig van de tand of kies te worden weggeslepen. Bij de plaktechniek voor composiet wordt de tand of kies eerst met een zuur voorbehandeld, waarna een hechtlaag wordt aangebracht. Door belichting wordt deze hechtlaag hard.

Vullen

Het vulmateriaal wordt meestal in een aantal lagen op de tand of kies aangebracht. De witte vulling van composiet komt op de hechtlaag. Vervolgens wordt composiet door belichting hard gemaakt. Afwerken tot slot wordt het oppervlak van de vulling bij composiet gepolijst.

Onderstaand vindt u interessante informatiefolders voor en over kinderen!


Bekijk de informatiefolders door erop te klikken.